Budynek szpitala w Przasnyszu

Świadczenia medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu przasnyskiego świadczone są przez 13 podmiotów. Wszyscy mieszkańcy powiatu objęci są podstawową opieką lekarską. W każdej z gmin powiatu funkcjonuje jedna lub dwie niepubliczne placówki medyczne zapewniające równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Podstawowym podmiotem leczniczym, świadczącym usługi zdrowotne z zakresu lecznictwa szpitalnego oraz lecznictwa ambulatoryjnego podstawowego i specjalistycznego jest, utworzony przez samorząd powiatowy, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Przasnyszu. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, w ramach umów z NFZ, realizuje usługi medyczne z zakresu:

 1. Lecznictwa stacjonarnego,
 2. Rehabilitacji leczniczej,
 3. Psychiatrii i uzależnień,
 4. Ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego,
 5. Podstawowej opieki zdrowotnej, Medycyny szkolnej, Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz Transportu sanitarnego,
 6. Badań diagnostycznych, programów profilaktycznych i Programu lekowego AMD.

 

Stacjonarną opiekę medyczną nad pacjentami powiatu przasnyskiego świadczy Szpital im. W. Oczko funkcjonujący w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu przy ulicy Sadowej 9, posiadający 11 oddziałów szpitalnych dysponujących 251 łóżkami:

 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - zlokalizowany na IV piętrze, posiadający 6 łóżek dla pacjentów.
 2. Oddział Pediatryczny - zlokalizowany na parterze, posiadający 15 łóżek dla pacjentów.
 3. Oddział Neonatologiczny – zlokalizowany na III piętrze, posiadający 10 łóżek dla pacjentów.
 4. Oddział Położniczo – Ginekologiczny – zlokalizowany na III piętrze, posiadający 26 łóżek dla pacjentów.
 5. Oddział Okulistyczny – zlokalizowany na III piętrze, posiadający 12 łóżek dla pacjentów.
 6. Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urologicznym – zlokalizowany na IV piętrze, posiadający 27 łóżek + 9 w ramach Pododdziału Urologicznego dla pacjentów.
 7. Oddział Chorób Wewnętrznych – zlokalizowany na I piętrze, posiadający 56 łóżek dla pacjentów.
 8. Szpitalny Oddział Ratunkowy – zlokalizowany na parterze, posiadający 8 łóżek dla pacjentów (z czego 4 stanowiska obserwacyjne, 2 stanowiska resuscytacyjne, 2 stanowiska intensywnej terapii).
 9. Ośrodek Leczenia Uzależnień – zlokalizowany na V piętrze, posiadający 25 łóżek dla pacjentów.
 10. Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji) – zlokalizowany na I piętrze, posiadający 30 łóżek dla pacjentów (w tym 4 w ramach pododdziału detoksykacyjnego)
 11. Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej – zlokalizowany na parterze, posiadający 37 łóżek dla pacjentów.

 

Na koniec roku 2020 w szpitalu zatrudnionych było 86 lekarzy, 16 lekarzy stażystów, 215 pielęgniarek oraz 32 położne.

Zakład dąży do ustawicznego podnoszenia jakości świadczonych przez szpital usług poprzez czynny udział w różnego rodzaju projektach i programach. W strukturze SPZZOZ funkcjonuje również sieć 21 poradni specjalistycznych:

 1. Poradnia Chirurgii Ogólnej
 2. Poradnia Okulistyczna
 3. Poradnia Kardiologiczna
 4. Poradnia Neonatologiczna
 5. Poradnia Diabetologiczna
 6. Poradnia Otolaryngologiczna
 7. Poradnia Położniczo – Ginekologiczna
 8. Poradnia Patologii Ciąży
 9. Poradnia Chorób Piersi
 10. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla dorosłych
 11. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci
 12. Poradnia Neurologiczna
 13. Poradnia Zdrowia Psychicznego
 14. Poradnia Leczenia Uzależnień
 15. Poradnia Urologiczna
 16. Poradnia Rehabilitacyjna
 17. Poradnia Onkologiczna
 18. Poradnia Dermatologiczna
 19. Poradnia Chorób Wewnętrznych
 20. Poradnia Logopedyczna
 21. Poradnia Pediatryczna
 22. Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży
 23. Poradnia Endokrynologiczna
 24. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 

Zaplecze diagnostyczne szpitala stanowią działy i pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. Są to:

 1. Laboratorium analityczne
 2. Pracownia diagnostyki obrazowej
 3. Pracownia badań nieinwazyjnych serca
 4. Pracownia gastroskopii
 5. Pracownia USG
 6. Pracownia mammografii
 7. Pracownia tomografii komputerowej
 8. Pracownia EEG
 9. Pracownia Rezonansu Magnetycznego

 

Pracownie te wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt specjalistyczno-diagnostyczny. Korzystają z nich pacjenci hospitalizowani i ambulatoryjni. W przypadkach ratowania życia istnieje dostępność do pracowni diagnostycznych przez całą dobę, w celu szybkiego i trafnego zdiagnozowania pacjenta,
co stwarza możliwość zastosowania szybkiego leczenia. W SP ZZOZ funkcjonuje także dział rehabilitacji z pracowniami fizykoterapii, hydroterapii, masażu, ciepłolecznictwa i inhalacji.

Lista podmiotów realizujących umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie Powiatu Przasnyskiego:

1. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU
ul. SADOWA 9, 06-300 Przasnysz
Telefon do rejestracji: 29 753 43 89

2. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA SUPERMED S.C.
ul. ŚWIERCZEWO 40, 06-300 Przasnysz
Telefon do rejestracji: 29 752 57 86

3. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYK"
ul. MAZOWIECKA 63, 06-300 Przasnysz
Telefon do rejestracji: 29 752 20 14

4. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ESKULAP
ul. RYCERSKA 3, 06-300 Przasnysz
Telefon do rejestracji: 29 752 30 26

5. KRYSTYNA POTACZEK PRZYCHODNIA ŚWIERCZEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. ŚWIERCZEWO 35, 06-300 Przasnysz
Telefon do rejestracji: 29 752 20 78

6. CENTRUM MEDYCZNE GAJDA-MED
PORADNIA LEKARZA POZ W ZARĘBACH
ul. Zaręby 117, 06-333 Zaręby
Telefon do rejestracji: 29 751 62 12

7. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ESKULAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. KOPERNIKA 3, 06-408 Krasne
Telefon do rejestracji: 23 671 00 25

8. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ESKULAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Zielona 28, 06-408 Zielona
Telefon do rejestracji: 23 671 03 23

9. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICA"
ul. Chełchowskiego 2, 06-461 Czernice Borowe
Telefon do rejestracji: 23 674 60 63

10. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA "MEDICUS"
ul. Żelazna Rządowa 29, 06-323 Żelazna Rządowa
Telefon do rejestracji: 29 751 86 70

11. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA "MEDICUS"
ul. ODRODZENIA 12, 06-323 Jednorożec
Telefon do rejestracji: 29 751 83 27

12. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SALUS S.C.
ul. GRUNWALDZKA 50, 06-330 Chorzele
Telefon do rejestracji: 29 751 50 60

13. NIEPUBLICZY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA RODZINNA
ul. PRZASNYSKA 6, 06-316 Krzynowłoga Mała
Telefon do rejestracji: 029 751 27 11

Lista Aptek i punktów Aptecznych z terenu Powiatu Przasnyskiego:

1. Apteka „ADONIDIS”
ul. ORLIKA 15 , 06-300 Przasnysz
Telefon: 29 752 40 70

2. Apteka „ADONIDIS”
ul. LESZNO 4 AB, 06-300 Przasnysz
Telefon: 29 752 40 29

3. Apteka „ADONIDIS”
ul. RYNEK 8, 06-300 Przasnysz
Telefon: 29 752 55 08

4. APTEKA „ELIXIR”
ul. ORLIKA 42, 06-300 Przasnysz
Telefon: 29 756 33 11

5. APTEKA „ELIXIR” (Pawilon Stokrotka)
ul. ORLIKA 18, 06-300 Przasnysz
Telefon: 29 752 43 58

6. APTEKA „ELIXIR”
ul. RYNEK 19, 06-300 Przasnysz
Telefon: 29 752 24 43

7. APTEKA „ARNICA”
ul. PRZECHODNIA 3, 06-300 Przasnysz
Telefon: 29 752 54 44

8. APTEK „PANACEUM”
ul. ŻWIRKI I WIGURY 5, 06-300 Przasnysz
Telefon: 29 752 25 95

9. APTEKA „SOKRATES”
ul. LESZNO 1/1, 06-300 Przasnysz
Telefon:  539 736 112

10. APTEKA „SYNAPSA”
ul. W. WITOSA 7, 06-330 Chorzele
Telefon: 29 751 50 23

11. APTEKA PRYWATNA W KRASNEM
ul. KOPERNIKA 3 , 06-408 Krasne
Telefon: 23 671 01 54

12. APTEKA „CENTRUM”
ul. GRUNWALDZKA 50 , 06-330 Chorzele
Telefon: 29 751 50 18

13. APTEKA „ELIXIR”
ul. JASNA 1, 06-323 Jednorożec
Telefon: 29 751 83 24

14. APTEKA „CENTRUM”
PL. T. KOŚCIUSZKI 22, 06-330 Chorzele
Telefon: 29 751 70 62

15. PUNKT APTECZNY MGR FARM. ANNA ANDRZEJEWSKA
Żelazna Rządowa 41 A, 06-323 Żelazna Rządowa
Telefon: 668 624 615

16. PUNKT APTECZNY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ
ul. PRZASNYSKA 1, 06-316 Krzynowłoga Mała
Telefon: 29 751 27 78, 509 241 960