Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

Wkrótce ruszą prace nad przebudową chodnika przy ulicy Baranowskiej w Przasnyszu

Opublikowane przez

W dniu 11.03.2021r. w gabinecie Starosty Przasnyskiego zawarto umowę na wykonanie zamówienia pod nazwą „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo w m. Przasnysz w km. Od 0+000 do km 0+267 strona lewa”. Umowę podpisali reprezentujący Powiat Przasnyski Starosta Krzysztof Bieńkowski i Wicestarosta Waldemar Trochimiuk przy kontrasygnacie Skarbnik Beaty Czaplickiej oraz wykonawca reprezentujący firmę ROMA Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji - Mariusz Bartkowicz.


Starosta, wicestarosta, skarbnik i wykonawca podpisują umowę w gabinecie starosty

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:


- przebudowie chodnika w ciągu drogi powiatowej (na długości  około 267 metrów)


(w tym rozebrania istniejącej nawierzchni , budowie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej oraz ścieżki rowerową),


- wykonaniu fundamentów pod lampy uliczne o wysokości do 3,5 metra,


- przycięciu drzew do wysokości 3 metrów.


Są to najważniejsze prace, które zostaną wykonane w pierwszym etapie przebudowy chodnika przy ulicy Baranowskiej, biegnącego wzdłuż cmentarza w Przasnyszu. Montaż małej architektury: siedzisk, koszy, pergoli, stojaka na rowery i lamp solarnych wraz ze strefą zieleni rekreacyjnej zostanie przeprowadzony w ramach drugiego etapu prac – w zależności od uzgodnień i posiadanych środków.


Zamówienie jest finansowane ze środków własnych Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz z budżetu miasta Przasnysz. Wartość pierwszej części inwestycji, na którą zawarto umowę z Wykonawcą, to kwota 262 tysięcy złotych brutto, a termin na jej realizację został wyznaczony do dnia 30 czerwca 2021 roku. Koszt drugiego etapu przedsięwzięcia to kwota 177 874,21 złotych brutto.

Uwaga – ważna informacja dot. zgłaszania nabycia/zbycia pojazdów

Opublikowane przez Uwaga – ważna informacja dot. zgłaszania nabycia/zbycia pojazdów

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną od dnia 15 marca 2021 roku do odwołania obsługa interesantów w zakresie ZGŁASZANIA ZBYCIA/NABYCIA pojazdów będzie odbywała się wyłącznie poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się w wejściu do Referatu Rejestracji Pojazdów (budynek Centrum Aktywizacji Biznesu, parter). OBSŁUGA POZOSTAŁYCH SPRAW: REJESTRACJA POJAZDÓW, ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

Ogłoszenie o dzierżawie gruntów w Sierakowie na cele rolnicze

Opublikowane przez Ogłoszenie o dzierżawie gruntów w Sierakowie na cele rolnicze

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na cele rolnicze nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Przasnyskiego, położonych w obrębie (wsi) Sierakowo. Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Prośba do mieszkańców o wypełnienie ankiety

Opublikowane przez Prośba do mieszkańców o wypełnienie ankiety

Szanowni Mieszkańcy! Prowadzimy badanie ankietowe mieszkańców powiatu przasnyskiego o nazwie „Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego”. Partnerstwo działa w ramach projektu pilotażowego „Centrum Wsparcia Doradczego”, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Istotą projektu jest rozwój współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi – gminami, miastami i powiatami poprzez opracowanie wspólnych dokumentów rozwojowych.


Badanie ankietowe to jeden z pierwszych kroków na drodze do opracowania Strategii Terytorialnej Partnerstwa – dokumentu, który stanowić będzie podstawę rozwoju usług publicznych i pozwoli naszym samorządom na skuteczne sięganie po fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej!


Udział w badaniu pomoże ekspertom Związku Miast Polskich (którzy doradzają partnerstwom) i nam w przygotowaniu pakietu projektów wraz z analizą ich wykonalności i harmonogramem wykonalności. Dla wybranego przez partnerów przedsięwzięcia przygotowany zostanie wstępny wniosek o jego dofinansowanie.


Państwa pomoc w wypełnieniu ankiety zwiększa skuteczność naszych samorządów w zakresie pozyskiwania środków z różnych źródeł na cele rozwojowe. Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju.

Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 15.03.2021.


Ankieta jest dostępna na stronie Związku Miast Polskich.

Uchwała Nr 344/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez Uchwała Nr 344/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Uchwała Nr 344/2021 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 marca 2021roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.Uchwała jest dostępna do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez XXXVIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek XXXVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 10 marca 2021 r. w sposób korespondencyjny.


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie „Rocznego sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie przasnyskim w 2020 roku”.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 263/2021).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 264/2021).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu i Gminie Serock (Nr druku 265/2021).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (Nr druku 266/2021).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Przasnyskiego za rok 2020 (Nr druku 267/2021).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Nr druku 268/2021).
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 269/2021).
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu (Nr druku 270/2021).
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na cele inwestycyjne nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 271/2021).
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. (Nr druku 272/2021).
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zakończenie sesji.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.