Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

Budżety Obywatelski – wyniki głosowania

Opublikowane przez Budżety Obywatelski – wyniki głosowania

15 lutego 2021 roku na platformie informacyjnej dedykowanej Budżetowi Obywatelskiemu Powiatu Przasnyskiego opublikowano wyniki głosowania na zadania zgłoszone przez mieszkańców powiatu do realizacji w roku 2021 roku.

Uchwała Nr 338 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez Uchwała Nr 338 Zarządu Powiatu Przasnyskiego

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Przasnyskiego w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej". Ogłoszenie jest dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Nowy przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie

Opublikowane przez Nowy przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie

Właśnie ogłosiliśmy kolejny przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie. Ogłoszenie o przetargu jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. Szczegółowe informacje dotyczące działek i warunków przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5, pokój nr 20 (parter), tel. (29) 752 22 70 wewn. 223, e-mail: geodezja@powiat-przasnysz.pl

Jak kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa zmienił rynek pracy powiecie przasnyskim?

Opublikowane przez Jak kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa zmienił rynek pracy powiecie przasnyskim?

Gospodarka na całym świecie, w tym w Polsce, zmaga się ze skutkami trwającej pandemii koronawirusa. Wywołany nią kryzys odbija się między innymi na rynku pracy, czym obniża warunki życia ludności i rodzi problemy społeczno-ekonomiczne. Polska gospodarka jak dotąd relatywnie łagodnie przeszła przez pierwszą, wiosenną falę kryzysu, a dzięki programom pomocowym rządu stopa bezrobocia utrzymana została na niskim poziomie. Druga, jesienna fala zachorowań niosła ze sobą jednak nowe zagrożenia dla polskich pracowników i pracodawców. A jak wyglądała sytuacja na naszym lokalnym rynku pracy w ubiegłym roku?


Ze względu na epidemię SARS-CoV-2 w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu od 13 marca do 25 maja 2020 roku prowadził działalność przy zamkniętych drzwiach. Interesanci byli obsługiwani elektronicznie, telefonicznie, a w wyjątkowych sytuacjach - po wcześniejszym umówieniu się - osobiście. Od tamtego okresu Powiatowy Urząd Pracy funkcjonuje w standardowym trybie, interesanci oraz wszelkie sprawy obsługiwane są na bieżąco przy kontakcie bezpośrednim z pracownikami urzędu.


W 2019 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 810 ofert pracy, w roku 2020 wpłynęło 750 ofert pracy. Na dzień dzisiejszy urząd realizuje 33 oferty pracy na 151 miejsc pracy. Nie najgorzej w porównaniu z latami ubiegłymi wygląda również liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Na koniec 2020 roku zarejestrowanych było 1994 bezrobotnych, a w analogicznym okresie 2019 roku zarejestrowanych było 1781 osób, przy czym liczba bezrobotnych w powiecie przasnyskim na koniec 2018 roku wynosiła 2027 osób, a na koniec 2017 roku: 2067 osób.


Osoby pozostające bez pracy
Obecnie na terenie Powiatu Przasnyskiego największa liczba bezrobotnych znajduje się na terenie miasta Przasnysz – 634 osoby. Należy mieć jednak na uwadze, że liczba jego mieszkańców to 17177 (dane z roku 2019). Dla porównania: liczba bezrobotnych w gminie miejsko-wiejskiej Chorzele zamieszkiwanej przez 10175 osób (dane z 2019 roku) to 355 osób. Rozkład osób bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu przedstawia się następująco:


Miasto Przasnysz - 634 osoby
Miasto Chorzele – 99 osób, gmina Chorzele – 256 osób,
Gmina Przasnysz – 299 osób,
Gmina Czernice Borowe – 125 osób,
Gmina Jednorożec – 338 osób,
Gmina Krasne – 117 osób,
Gmina Krzynowłoga Mała – 119 osób


Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 roku w Powiecie Przasnyskim wynosiła 9,4%.

Trudna sytuacja na rynku spowodowana pandemią COVID-19 w powiecie przasnyskim najmocniej dotknęła zatrudnionych w dwóch przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Przasnysza. W 2020 roku oba zakłady pracy zawiadomiły Powiatowy Urząd Pracy o grupowym zwolnieniu 196 osób. Był to jedyny raz i do dnia dzisiejszego do urzędu nie wpłynęły żadne zawiadomienia o zwolnieniach grupowych, wręcz przeciwnie: przedsiębiorstwa ogłosiły nabór na wolne stanowiska pracy.


Oferty pracy i poszukiwane zawody
Na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy zamieszczono 33 oferty na 151 miejsc pracy. Według prognozy na 2021 rok, najbardziej pożądanymi obecnie profesjami na powiatowym rynku pracy są: cukiernik, diagnosta samochodowy, fryzjer, kierowca samochodu ciężarowego i ciągnika siodłowego, mechanik pojazdu samochodowego, kosmetyczka, monter instalacji budowlanych, opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, piekarze, pracownicy socjalni, pracownicy usług pogrzebowych, spedytorzy i logistycy. Z kolei największe trudności w znalezieniu zatrudnienia mają osoby o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem średnim ekonomicznym oraz z wyższym pedagogicznym, a szczególnie kobiety, osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne. Tak wygląda sytuacja na rynku pracy powiatu przasnyskiego na początku I połowy 2021 roku. Co przyniesie nam druga połowa roku? Według urzędników Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu rynek pracy w II połowie roku 2021 nie ulegnie zmianie.


Pomoc rządowa
W czasie pandemii koronawirusa po raz pierwszy w Polsce zainicjowano program Tarczy Antykryzysowej. Jest to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią. W swoim założeniu Tarcza ma ustabilizować polską gospodarkę, a także dać jej impuls inwestycyjny.


W 2020 roku z programów w ramach Tarczy Antykryzysowej skorzystało 2234 przedsiębiorców działających na terenie powiatu przasnyskiego:


1 775 mikroprzedsiębiorców i organizacji pozarządowych otrzymało pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
304 przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników otrzymało dofinansowanie części kosztów prowadzenie działalności gospodarczej,
155 mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników.


Kto może ubiegać się o pomoc w ramach programów antykryzysowych w roku 2021 i jakie trzeba spełniać warunki?


W bieżącym roku o dotację w kwocie do 5000 złotych z Tarczy Antykryzysowej mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy. Warunki dla przedsiębiorców są następujące: na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną PKD jako rodzaj przeważającej działalności jednym z kodów wymienionych w art. 15 zze 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnym rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późń.zm.) oraz działalność nie była zawieszona na 30 września 2020 roku oraz przychód z działalności gospodarczej w październiku lub listopadzie 2020 roku był niższy o co najmniej 40% od przychodu w październiku lub listopadzie 2019 roku.


Ponadto do 10 czerwca 2021 roku przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, którzy w 2020 roku nie skorzystali ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej mogą składać wnioski o pożyczkę, dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej oraz dofinansowanie do wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników.


Z jakiego wsparcia mogą skorzystać osoby zakładające działalność gospodarczą?
W dalszym ciągu Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu oferuje osobom bezrobotnym, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, jednorazowe środki na jej rozpoczęcie w kwocie do 25 000 złotych. W pakiecie otrzymują również szkolenie "ABC Przedsiębiorczości", które zapewnia zdobycie wiedzy przydatnej podczas stawiania pierwszych kroków we własnym biznesie.

Powiat Przasnyski wznowił komunikację autobusową. Dodatkowe linie dla pracowników ruszą od marca!

Opublikowane przez Powiat Przasnyski wznowił komunikację autobusową. Dodatkowe linie dla pracowników ruszą od marca!

Mieszkańcy powiatu przasnyskiego ponownie mogą korzystać z lokalnej komunikacji autobusowej. Wniosek złożony przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu otrzymał dofinansowanie Wojewody Mazowieckiego. Linie, które funkcjonowały w ubiegłym roku i zyskały coraz większą liczbę pasażerów zostały już uruchomione. Jednak to nie wszystko: Powiat rozszerzył bowiem wniosek i od marca będą funkcjonowały dodatkowe linie autobusowe dostosowane godzinowo do systemu zmianowego w przedsiębiorstwach, które zatrudniają dużą ilość pracowników. Tym sposobem Powiat wspiera osoby, które chciałyby podjąć pracę w Przasnyszu,  jednak spotykają się z barierą w postaci braku dojazdu.


Doświadczenia z ubiegłych dwóch lat pokazały, że mieszkańcy powiatu przasnyskiego spoza głównych aglomeracji miejskich potrzebują transportu publicznego. Pełni on bardzo ważną funkcję w dowozie dzieci do szkół oraz dla wszystkich osób, które nie posiadają własnego środka transportu, a chciałyby dojechać do szpitala czy urzędu.


W grudniu 2020 roku Zarząd Powiatu Przasnyskiego złożył do Wojewody Mazowieckiego kolejny wniosek o objęcie dopłatą przewozów autobusowych w 2021 roku. Starania Zarządu znalazły swój finał 27 stycznia 2021 roku, kiedy to doszło do podpisania umowy wznowieniowej pomiędzy Powiatem Przasnyskim, a Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem. Na mocy tej umowy Powiat Przasnyski pozyskał kwotę dotacji w wysokości 774 004 złotych. Finansowanie ze strony Powiatu Przasnyskiego oraz pozostałych Gmin, które zdecydowały utrzymać swoje zobowiązanie, wyniesie 133 350 złotych. Ze współfinansowania przejazdów w tym roku wycofały się: Gmina Chorzele oraz Gmina Krasne, ich część opłaci Powiat Przasnyski. Porozumienie  odnośnie dotychczasowych tras utrzymały pozostałe Gminy.


- Nasi radni w rozmowach z mieszkańcami zauważyli potrzebę utworzenia linii autobusowych dowożących również do zakładów pracy. Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób bezrobotnych i pracodawców, stąd decyzja o uruchomieniu kolejnych linii autobusowych. Czemu mamy na siłę ściągać pracowników z zagranicy, gdy nasi mieszkańcy siedzą w domach i trzeba podać im tylko przysłowiową "wędkę" oraz zachęcić do pracy w naszym powiecie - podkreśla Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski.  


W związku z tym od marca zostaną uruchomione dwie dodatkowe linie dedykowane szczególnie mieszkańcom powiatu przasnyskiego, którzy zechcą podjąć pracę w przedsiębiorstwach zlokalizowanych Przasnyszu. Autobusy rozpoczną swój pierwszy kurs przed godziną 5 rano tak, aby dowieźć pracowników na pierwszą zmianę oraz drugi kurs około godziny 13, by pracownicy dotarli na drugą zmianę. Dwa pozostałe kursy zabiorą mieszkańców w drogę powrotną około godziny 14 i 22. Do propozycji współfinansowania z Powiatem Przasnyskim dwóch nowych tras pozytywnie odniosły się władze Gminy Jednorożec oraz Gminy Przasnysz.


Od 18 stycznia wznowiono 3 linie "chorzelskie":  • Chorzele – Duczymin – Zdziwój Stary – Jarzynny Kierz – Krzynowłoga Mała – Chmieleń Wielki – Mchowo – Olszewiec – Obrąb – Przasnysz

  • Chorzele – Krzynowłoga Wielka – Rycice – Świniary – Ulatowo Adamy – Skierkowizna – Kaki Mroczki – Mchowo – Przasnysz

  • Wierzchowizna – Zaręby – Poścień Wieś – Raszujka – Chorzele – Małowidz – Olszewka – Parciaki Stacja – Jednorożec – Lipa – Bartniki – Przasnysz


Od 25 stycznia wznowiono połączenia na trasach:  • Ożumiech – Pawłówko – Czernice Borowe – Chojnowo – Klewki – Przasnysz

  • Żebry Kordy – Czernice Borowe – Miłoszewiec – Rostkowo – Turowo – Golany – Przasnysz

  • Milewo Rączki – Wężewo – Wielodróż – Fijałkowo – Karwacz – Przasnysz

  • Bartołdy – Zielona – Wężewo – Gostkowo – Przasnysz


Od marca uruchomione zostaną dodatkowe połączenia autobusowe na trasach:  • Chorzele – Rembielin – Rycice – Krzynowłoga Wielka – Czaplice Bąki – Romany Karcze – Krajewo Wielkie – Krzynowłoga Mała – Marianowo – Łoje – Łanięta – Suwino – Mchowo – Mchówko – Mirów – Przasnysz

  • Chorzele – Brzeski Kołaki – Przysowy – Połoń – Małowidz – Ulatowo Pogorzel – Jednorożec – Lipa – Dębiny – Św. Miejsce – Bartniki – Przasnysz


Informację o rozkładach jazdy można znaleźć na stronie Powiatu Przasnyskiego w zakładce „Rozkład jazdy autobusów” (lista po prawej stronie).


Rozkład nowych linii będzie podany do wiadomości zanim wystartują, po ich uzgodnieniu z przewoźnikiem.

Blisko 100 000 złotych od Powiatu Przasnyskiego dla szpitala w Przasnyszu!

Opublikowane przez

Na początku stycznia bieżącego roku Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zwrócił się do Zarządu Powiatu Przasnyskiego z prośbą o częściowe pokrycie kosztów zakupu lampy do tomografu komputerowego, która uległa zużyciu. Decyzją radnych powiatowych, podczas ostatniej sesji Rady Powiatu wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej, dzięki którym Powiat sfinansuje połowę wartości zakupu lampy do urządzenia, przekazaną w formie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.


Szpital powiatowy w Przasnsyzu - zdjecie całego budynku


Tomografia komputerowa to jedna z podstawowych metod diagnostycznych, która jest szeroko wykorzystywana w rozpoznawaniu wielu schorzeń, zatem urządzenie jest niezbędne do diagnostyki pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, a także do szybkiej diagnostyki powypadkowej, tzw. tomografii trauma scan, dzięki której można ocenić, do jakich uszkodzeń ciała doszło i szybko podjąć odpowiednie działania. Jak podkreślił Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Grzegorz Magnuszewski, tomograf komputerowy jest niezbędny także do diagnostyki pacjentów z COVID-19, dla których szpital decyzją Wojewody Mazowieckiego udostępnił miejsca lecznicze.


Warto przypomnieć, że w styczniu ubiegłego roku w przasnyskim szpitalu otwarto pracownię rezonansu magnetycznego, w której również wykonuje się diagnostykę pacjentów przebywających na oddziałach, jednak ze względu na czas trwania badania rezonansem, tomografia komputerowa jest preferowaną metodą szybkiej diagnostyki obrazowej. Rezonans magnetyczny jest badaniem dokładniejszym i często stanowi uzupełnienie tomografii komputerowej.


Do tej pory ze względu na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, szpital nie miał możliwości przystąpienia do konkursu ofert na wykonywanie badań rezonansem w trybie ambulatoryjnym - czyli dla pacjentów ze skierowaniami z poradni, gdyż Narodowy Fundusz Zdrowia przez cały rok nie ogłaszał takich konkursów. Zarówno Dyrekcja Szpitala, jak też i Starostwo Powiatowe w Przasnyszu wielokrotnie wysyłali pisma z prośbą o uruchomienie procedury konkursowej. Po wielu miesiącach starań, do dyrekcji szpitala wpłynęła obiecująca wiadomość z Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku planowane jest przystąpienie do postępowań konkursowych na wykonywanie badań rezonansem magnetycznym w trybie ambulatoryjnym. Jest to doskonała wiadomość dla mieszkańców powiatu przasnyskiego oraz jego okolic!

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.