Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

Informacja o posiadanych środkach finansowych z PFRON

Opublikowane przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu informuje, że posiada jeszcze w dyspozycji środki finansowe z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 r. w zakresie:1) zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 2) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny; 3) likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się.


Rodzin leżąca na trwaniku plus napis Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu
Osoby zainteresowane ubieganiem się o ww. dofinansowania mogą składać wnioski w PCPR w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki 5, pokój nr 30. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej PCPR w Przasnyszu pod adresem http://www.pcpr-przasnysz.pl/page/show/1803670806 oraz http://www.pcpr-przasnysz.pl/page/show/1060872908

XXXI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez XXXI Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek XXXI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 24 listopada 2020 r. w sposób korespondencyjny:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031.
(Nr druku 229/2020)
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok. (Nr druku 230/2020)
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Zakończenie sesji.


 

XXX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Opublikowane przez

Porządek XXX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się która odbędzie się 23 listopada 2020 r. o godz. 12.00:
• w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz,
• ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną, dla radnych, którzy nie chcą brać osobistego udziału w sesji w w/w miejscu, w sposób korespondencyjny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Przyjęcie analiz oświadczeń majątkowych składanych Staroście Przasnyskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Przasnyskiego oraz Wojewodzie Mazowieckiemu.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przasnyszu … (Nr druku 220/2020).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu przasnyskiego (Nr druku 221/2020).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe na sześć” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Nr druku 222/2020).
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Nr druku 223/2020).
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2021 rok (Nr druku 224/2020).
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Nr druku 225/2020).
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. (Nr druku 226/2020).
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 (Nr druku 227/2020).
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej (Nr druku 228/2020).
14. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego
/-/ mgr inż. Paweł Stanisław Szczepkowski

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ruda wzmacnia ochronę przed Covid-19

Opublikowane przez

Nowe środki ochrony przeciw Covid-19 trafiły do Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przasnyszu. Odpowiedzialne działania zwiększają bezpieczeństwo i poczucie komfortu psychicznego u podopiecznych i ich rodzin. Zaangażowanie i wysiłek w tworzenie zabezpieczeń dla zdrowia i życia podopiecznych oraz pracowników Domu Pomocy są teraz szczególnie potrzebne. Starosta Krzysztof Bieńkowski wraz dyrektorem DPS Dariuszem Chaborskim sprawdzali osobiście zakupione środki ochrony.


Starosta Bieńkowski przekazuje dyrektorowi DPS środki ochrony osobistej

W ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakupiono wyposażenie za 27 902,40 zł brutto oraz środki ochrony indywidualnej za 124 165,74 zł.
Wyposażenie:
- termometry bezdotykowe zewnętrzne - 1 szt.
- termometry bezdotykowe wewnętrzne - 3 szt.
- dozownik stojący do dezynfekcji rąk zewnętrzny - 1 szt.
- automatyczne dozowniki do rąk wewnętrzne - 5 szt.
- zamgławiacze - 2 szt.
- lampy bakteriobójcze - 5 szt.
- urządzenia do oczyszczania powietrza - Sharp KC-A50 EW- 3 szt.
Środki ochrony indywidualnej:
- kombinezony ochronne wielorazowego użytku - 200 szt.
- maseczki ochronne FFP2, FFP3 - 1000 szt.
- rękawiczki nitrylowe - 500 op.
- rękawiczki gumowe ochronne - 300 par
- płyn do dezynfekcji rąk - 100 op.
- płyn do dezynfekcji powierzchni - 150 op.


Przypomnijmy, że w październiku bieżącego roku w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ruda w Przasnyszu stanęło również urządzenie do dezynfekcji. Komora jest wyposażona w system mierzący temperaturę ciała oraz przypominający o potrzebie założenia maseczki (kiedy rozpozna że nie zakrywamy nosa i ust). Najistotniejsza funkcja polega na zamgławieniu użytkownika odpowiednim środkiem. Służy to poprawie bezpieczeństwa poprzez dezynfekcję wierzchniej odzieży oraz części nie zakrytych. Przez komorę przechodzi każdy, kto chce dostać się na teren Domu Pomocy Społecznej. Dotyczy to zarówno pieszych, jak i kierowców.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zdalnie!

Opublikowane przez

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2, Starosta Przasnyski informuje, że od 9 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r. porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Przasnyskiego będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).


W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy:
✓ zadzwonić pod numer telefonu: +48 (029) 7522270 wew. 213 (w godzinach pracy
Starostwa Powiatowego w Przasnyszu),
lub
✓ zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy.


Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można przekazać:
✓ pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5; 06-300 Przasnysz,
lub
✓ e-mailem na adres: starostwo@powiat-przasnysz.pl


Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba
fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu
innych osób w ciągu ostatniego roku.

Węgierka może zyskać nowe oblicze

Opublikowane przez

Czy mieszkańcy Przasnysza i okolicznych gmin będą mogli cieszyć się ze ścieżki edukacyjnej poprowadzonej wzdłuż rzeki Węgierki oraz nowego zbiornika retencyjnego? Wiele na to wskazuje, bowiem 28 października 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu doszło do podpisania listu intencyjnego w tej sprawie. Pod dokumentem podpisy złożyli Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski, Burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Łukaszewska – Trzeciakowska. W imieniu Pani Dyrektor w spotkaniu ze Starostą i Burmistrzem uczestniczył Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem – Jacek Drozdowski.


Sygnatariusze listu intencyjnego. Od lewej: burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowki, zastępca dyrektora zarządu Zlewni w Dębem – Jacek Drozdowski, starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski

List intencyjny dotyczy podjęcia współpracy w zakresie:
- przebudowy rzeki Węgierki wraz z budową jazu na terenie gminy Przasnysz,
- budowy zbiornika retencyjnego w obszarze miasta Przasnysz oraz gminy Przasnysz,
- budowy ścieżki edukacyjnej na terenach przyległych do rzeki Węgierki na terenie miasta Przasnysz.


Polska posiada jedne z najuboższych zasobów wody w całej Europie. Na jednego Polaka przypada trzy razy mniej wody, niż na przeciętnego Europejczyka (a w czasie suszy – zasobność ta spada o kolejnych 50%) W kwietniu bieżącego roku 24% naszego kraju było zagrożone suszą najwyższego stopnia. O katastrofalnych skutkach niedoboru wody w Polsce doskonale wiedzą rolnicy, którzy już od wielu lat borykają się z tym problemem. Konsekwencje takiego stanu rzeczy odczuwają wszyscy konsumenci, w przypadku nieurodzaju zmuszeni wydawać więcej na produkty rolne.


Wody Polskie przeciwdziałają skutkom suszy opracowując Program Rozwoju Retencji. Budowa zbiorników retencyjnych jest powszechnie uznawana za jedno z kluczowych rozwiązań pomocnych w niwelowaniu skutków zarówno deficytu wody, jak i w okresach wezbrań spowodowanych gwałtownymi opadami. Zatem zbiorniki wodne pomagają w łagodzeniu skutków suszy, jak i powodzi.


Warto tutaj wspomnieć, że Powiat Przasnyski w lipcu tego roku pozyskał 48 tysięcy złotych na budowę automatycznej stacji meteorologicznej. Pomoże ona rolnikom skuteczniej dochodzić swoich praw w procesie uzyskania odszkodowań, ale też w starannym doborze rodzaju upraw w swoich gospodarstwach.



- Zmiany klimatyczne są coraz bardziej odczuwalne. Małe opady bądź ich brak skutkują suszą i przyczyniają się do obniżenia plonów, spadku poziomu wód gruntowych, a nawet zaniku wody w istniejących zbiornikach. Z kolei nadmierne opady i gradobicia mogą prowadzić do podtopień oraz zniszczeń upraw. Dzięki precyzyjnej stacji monitorującej warunki pogodowe, rolnicy z powiatu przasnyskiego będą mogli ubiegać się o odszkodowania w oparciu o dokładne dane analityczne pochodzące z wiarygodnego źródła - podkreślił starosta Krzysztof Bieńkowski.

 
przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.