Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT OŚWIATOWY

Opublikowane przez KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT OŚWIATOWY

W dniu 12 czerwca 2015 r. w Zajeździe Sebory odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”.


W Konferencji udział wzięli: przedstawiciele samorządu Powiatu Przasnyskiego, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu  powiatu przasnyskiego, Radni Powiatu Przasnyskiego oraz Radni Rad Miast i Gmin, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawiciele związków zawodowych nauczycieli, dyrektorzy szkół/przedszkoli oraz nauczyciele  biorący udział w projekcie, dyrektorzy pozostałych szkół z powiatu przasnyskiego, personel projektu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.


Na początku głos zabrała Irena Superson - kierownik projektu, która powitała wszystkich uczestników. Następnie Jarosław Antoni Tybuchowski - Wicestarosta Przasnyski, a zarazem gospodarz uroczystości, wprowadził  wszystkich uczestników w tematykę konferencji. W dalszej części zaprezentowano kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu przasnyskiego poprzez projekcję filmu promocyjnego. Po projekcji kierownik projektu przedstawia założenia projektu oraz osiągnięte wskaźniki. W dalszej kolejności wystąpił Pan Piotr Kołakowski dyrektor Zespołu Medycznych Szkół Policealnych pełniący jednocześnie funkcję SORE w projekcie.


W przerwie kawowej zaproszono wszystkich uczestników konferencji do obejrzenia wystawy plakatów przygotowanych przez szkoły/przedszkola prezentujących dobre praktyki w projekcie. Następnie Pani Marzanna Zmysłowska dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie pełniąca funkcję SORE oraz koordynatora sieci SWS przedstawiła krótka informacje o pracy w sieciach.


W dalszej części konferencji wręczono zaświadczenia uczestnictwa w projekcie, które złożono na ręce dyrektorów szkół/przedszkoli  Po wręczeniu zaświadczeń głos zabrał pan Jarosław Tybuchowski Wicestarosta Przasnyski oraz pan Marek Walędziak Przewodniczący Rady Powiatu. Wicestarosta podsumował konferencję.


W imieniu całego zespołu projektowego, dziękuję staroście przasnyskiemu Zenonowi Szczepankowskiemu, który był duchem sprawczym i życzliwym opiekunem tego projektu.


Serdecznie dziękuje wszystkim pracownikom projektu, Szkolnym Organizatorom Rozwoju Edukacji (pani Marzenie Zmysłowskiej, pani Hannie Bobińskiej, pani Zofii Daniszewskiej, pani Wioletcie Wróblewskie, panu Krzysztofowi Kowalskiemu, panu Piotrowi Kołakowskiemu, panu Rafałowi Burczyńskiemu) oraz koordynatorom sieci SWS (pani Marzenie Zmysłowskiej, pani Hannie Bobińskiej, pani Zofii Daniszewskiej, pani Annie Brzozowej i pani Beacie Gregorczyk) za owocną współpracę i zaangażowanie w realizację projektu.


Serdecznie dziękuję dyrektorom szkół/przedszkoli oraz nauczycielom za udział w projekcie, wytrwałość i możliwość ciekawej współpracy.


Serdecznie dziękuje pracownikom Starostwa za pomoc i wsparcie przy realizacji projektu.


Zobacz fotorelację z konferencji:Kierownik projektu
Irena Superson

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.