Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

Nabór do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Opublikowane przez Nabór do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego Powiat Przasnyski informuje, że będzie składał wniosek na środki finansowe z Programu.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:


1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).


Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę
150 000 000,00 zł.


W ramach programu planowane jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego dla co najmniej 4 tys. osób z niepełnosprawnościami.


Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (czyli osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.


Poniżej przedstawiamy terminy naboru wniosków w ramach Programu:


1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu).
2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).
3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 22 listopada 2021 r.


Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.


Więcej informacji o programie znajduje się w serwisie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w tym szczegółowy opis Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Mając na względzie powyższe zapraszamy mieszkańców powiatu przasnyskiego zainteresowanych przystąpieniem do programu do kontaktu telefonicznego lub osobistego z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul. Berka Joselewicza 6 w Przasnyszu (pokój 12) w celu zgłaszania chęci przystąpienia do programu, co pozwoli na rozpoznanie potrzeb i oszacowanie wielkości zainteresowania usługami w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 w powiecie przasnyskim.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
(29) 7525173 wewnętrzny 19 , kom. 511951468
lub
e-mail: sekretariat@pcpr-przasnysz.pl


Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022.


Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 października 2021 do godz. 16:00.


Informacje na temat naboru są dostępne na stronie internetowej PCPR w Przasnyszu.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.