Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

NIE! DLA WYPALANIA TRAW

Opublikowane przez NIE! DLA WYPALANIA TRAW

Wojewoda Mazowiecki korzystając z doświadczeń z lat 2013 i 2014 po  raz kolejny zainaugurował kampanię "NIE! dla wypalania traw na Mazowszu!". Kampania informacyjna ma na celu maksymalnie szerokie propagowanie informacji poprzez zwrócenie uwagi na dużą skalę problemu, wzmożenie działań prewencyjnych oraz edukację społeczeństwa na temat szkodliwości i  niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą wypalanie traw. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają skuteczność akcji, dowodzą że sukces w znacznej mierze zależy od dotarcia do jak największej liczby mieszkańców, w tym przede wszystkim do młodzieży, rolników, właścicieli nieużytków oraz działek rekreacyjnych. 


Dlaczego nie powinno się wypalać traw?



 • co roku w takich pożarach giną ludzie - najczęściej ci, którzy podejmują się wypalania (przyczyną zgonu jest zawał serca, udar termiczny).

 • to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery

 • gęsty dym ścielący się na drogach ogranicza widoczność, w  wyniku czego dochodzi do wielu wypadków i kolizji.

 • śmierć w płomieniach czyha na ptaki. Palą się również gniazda już zasiedlone, z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych skowronków).

 • dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie łąk. Owady te giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów.

 • giną zwierzęta domowe czy duże zwierzęta leśne (tj sarny, jelenie, dziki), które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru, ponieważ tracą orientację w dymie, ulegają zaczadzeniu.

 • płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy.

 • w płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).

 • przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, przewietrzają glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce.

 • ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).

 • łąka czy pastwisko po wypaleniu się zazielenią, ale będą bezwartościowe. Jest to najgorsza opcja przygotowania gleby do nowego cyklu. W trakcie wypalania ginie cała mikroflora i mikrofauna, które ożywiają glebę.

 • wypalanie, nawet jednorazowe, obniża wartość plonów o 5-8%; pogarsza się skład botaniczny siana. Niszczone są między innymi rośliny motylkowe. Zdecydowanie zwiększa się udział chwastów.

 • zakaz wypalania traw jest jednym z "Wymogów dobrej kultury rolnej". Rolnikowi, który nie przestrzega zakazu, grozi zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3%. Jeśli zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek z uprawianych przez niego gruntów, o tyle mogą być pomniejszone jednolita płatność obszarowa, płatność cukrowa, płatność do pomidorów, przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, płatności do krów i owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, a także płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007 - 2013), pomoc na zalesianie gruntów rolnych (PROW 2007 - 2013) oraz płatności z tytułu ONW.



Wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne, jest też niedozwolone. Określają to odpowiednie zapisy prawne:



 • ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody - art. 59. "Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny";

 • wg kodeksu wykroczeń za wykroczenie tego typu grozi kara aresztu, grzywny lub nagany. art. 24, § 1 w związku z  art. 82 mówi jasno: "...grzywnę wymierza się w wysokości od 20 zł do 5000 zł, chyba że  ustawa stanowi inaczej";

 • ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach - art. 30 ust. 3 pkt 3 mówi, że "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
  1. rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego.
  2. korzystania z otwartego płomienia.
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.


To jedynie wybrane argumenty przeciwko wypalaniu traw.


Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności.
Apelujemy o rozsądek!


Zanim podpalisz, zastanów się
czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i  innych.


 Link do strony z informacjami edukacyjnymi ma stronie MUW - tutaj.


Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Społecznych.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.