Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

POWIAT ROŚNIE W SIŁĘ I JEST GOTOWY NA PRZYJĘCIE INWESTORÓW. STREFY GOSPODARCZE, GAZYFIKACJA, ELEKTRYFIKACJA, KOLEJ, DROGI. ZAKOŃCZONO PIERWSZY ETAP STRATEGICZNEGO DLA POWIATU I JEGO MIESZKAŃCÓW PROJEKTU GOSPODARCZEGO.

Opublikowane przez POWIAT ROŚNIE W SIŁĘ I JEST GOTOWY NA PRZYJĘCIE INWESTORÓW.  STREFY GOSPODARCZE, GAZYFIKACJA, ELEKTRYFIKACJA, KOLEJ, DROGI.  ZAKOŃCZONO PIERWSZY ETAP STRATEGICZNEGO DLA POWIATU I JEGO MIESZKAŃCÓW PROJEKTU GOSPODARCZEGO.

27 czerwca 2016 roku stało się faktem, że powiat przasnyski jest obecnie jednym z najlepiej przygotowanych na przyjęcie inwestorów polskich samorządów. Starosta Zenon Szczepankowski, zarząd i rada powiatu wspólnie ze współpracownikami, lokalnymi samorządowcami, zakończyli oficjalnie i uroczyście  w obecności marszałka Adama Struzika, prezesów strategicznych polskich spółek energetycznych, gazowniczych i kolejowych, drogowców, naukowców, szefów służb, i wykonawców, realizację pierwszego etapu potężnego i skomplikowanego projektu gospodarczo – drogowego.


Dwie strefy, gaz, prąd, kolej, drogi


Dwie kompleksowo wyposażone w niezbędne media strefy gospodarcze, połączone pasem infrastrukturalnym Przasnysz – Chorzele.  Gazyfikacja, linia wysokiego napięcia, linia kolejowa wraz z bocznicą w Chorzelach, włączoną do ogólnopolskiej sieci kolejowej – zostały oficjalnie oddane do użytku. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie preferowana przez marszałka województwa mazowieckiego polityka zrównoważonego rozwoju  i kredyt zaufania udzielony władzom powiatu przez zarząd województwa oraz prezesów strategicznych polskich spółek energetycznych, gazowych i kolejowych. Nie byłoby to możliwe bez zrozumienia idei władz powiatu przez lokalną społeczność i mieszkańców, którzy wyrazili zgodę na wykup przez powiat niezbędnych gruntów i wykazali się bardzo dobrą współpracą podczas realizacji skomplikowanego projektu, dającego całej ziemi przasnyskiej szanse rozwoju i lepszego życia.


Pierwszy etap zakończony, czas na następne


Jeszcze kilka lat temu, żaden potencjalny inwestor nie zainteresowałby się naszym powiatem, a  lokalny przedsiębiorca chcący rozwijać swoją działalność, nie miałby gdzie tego robić. Nie było terenów inwestycyjnych, brakowało prądu, a większość z 440 km dróg powiatowych wymagała budowy lub modernizacji. O gazie i kolei można było tylko pomarzyć. Ale że marzenia poparte wizją, konsekwencją i uporem starosty przasnyskiego, zarządu i rady powiatu - uzasadnione konkretnym programem rozwoju powiatu się spełniają – dziś o większości tych problemów można zapomnieć. I zająć się kolejnymi wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi. Kontynuacją projektów gospodarczych i infrastrukturalnych oraz staraniami o inwestorów oraz  nowe miejsca pracy.


Najlepsze tereny na Mazowszu i w Polsce


W dobie powszechnej konkurencji o inwestorów, powiat przasnyski tworząc doskonałe warunki dla firm, stał się liderem nie tylko mazowieckim, ale i ogólnokrajowym. Potwierdza to chociażby wybór w ostatnich dniach przez Agencję Rozwoju Mazowsza terenów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej – jako najlepiej przygotowanych i najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów i przedsiębiorców na Mazowszu, i jednych z najlepszych w kraju.


Skomplikowany projekt zakończony


27 czerwca zakończono realizację ogromnego i skomplikowanego projektu infrastrukturalnego, realizowanego przez starostwo powiatowe w Przasnyszu, jego jednostki organizacyjne, przy współpracy strategicznych polskich spółek, samorządów, naukowców, drogowców, leśników i wielu innych instytucji i środowisk.


Projekt infrastrukturalny pt. „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego” zrealizowano w ramach Priorytetu I – „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Liczby robią wrażanie


Całkowita wartość inwestycji to 91 863 605,29 PLN, z czego kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) stanowiła 68 062 369,60 PLN, kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa stanowiła 8 040 150,19 PLN, a wkład własny powiatu stanowił 15 761 085,50 PLN.


Co zrobiono


Przedmiotem Projektu było kompleksowe uzbrojenie w infrastrukturę techniczną następujących terenów Przasnyskiej Strefy Gospodarczej:


1.Obszar Sierakowo położony na terenie Gminy Przasnysz, pomiędzy dwiema głównymi drogami powiatu, tj. drogą wojewódzką nr 544 i drogą krajową nr 57. Jest to teren byłego lotniska o powierzchni 309 ha uzbrojony obwodowo w infrastrukturę.
2.Obszar Chorzele 1 na terenie Chorzel, przyległy do linii kolejowej nr 035 Ostrołęka -Chorzele – Wielbark – Olsztyn oraz do dróg: krajowej DK 57 i wojewódzkiej DW 614.
3. Obszar pasa infrastrukturalno-drogowego łączącego wyżej wymienione obszary.


Dodatkowo gaz, prąd i kolej


Jednocześnie i w sposób skoordynowany swoje inwestycje prowadziły w tym obszarze: Polska Grupa Energetyczna -  Dystrybucja oraz Polska Spółka Gazownicza. PGE Dystrybucja zbudowała linię wysokiego napięcia i światłowodową, jak również GPZ 110/15 kV, a PSG gazociąg o ciśnieniu średnim – podwyższonym oraz stacje redukcyjne.


Natomiast PKP PLK Siedlce wykonało fragment linii kolejowej nr 35 na odcinku Wielbark – Chorzele, włączając bocznicę kolejową w Chorzelach do ogólnopolskiej sieci kolejowej.


Spotkanie w starostwie


Zakończenie projektu  rozpoczęła sesja rady powiatu przasnyskiego, podczas której starosta przasnyski Zenon Szczepankowski wraz z przewodniczącym rady powiatu Markiem Walędziakiem powitał wszystkich przybyłych gości i przedstawił projekt, przebieg jego realizacji i szanse jakie wiążą z nim władze samorządowe i lokalne społeczności wszystkich miast i gmin powiatu.


Wizytacja Strefy w Sierakowie


Uczestnicy następnie zapoznali się na miejscu ze strefą w Sierakowie i pasem infrastrukturalno - drogowym Przasnysz  - Chorzele, gdzie nastąpiło uroczyste i symbolizujące jedność powiatu przecięcie wstęgi. Następnie wszyscy obejrzeli strefę gospodarczą w Chorzelach, a spotkanie zakończyła uroczystość w auli basenu, gdzie władze powiatu przasnyskiego wraz  z władzami Miasta i Gminy Chorzele podziękowały okolicznościowymi statuetkami i specjalnie przygotowanymi monetami, za wszechstronną współpracę, pomoc, umożliwienie realizacji i wreszcie fachowe wykonawstwo tej ogromnej i skomplikowanej inwestycji, bardzo istotnej dla lokalnej społeczności i rozwoju całego powiatu.


Podziękowania


►W sposób szczególny dziękujemy panu Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego – na którego pomoc, wsparcie i wzorową współpracę w ramach zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego – powiat przasnyski zawsze może liczyć.
►Równie mocno chcemy podziękować Pani Wiesławie Krawczyk – wiceprzewodniczącej sejmiku województwa mazowieckiego.
►W równie szczególny sposób chcemy podziękować spółkom i firmom, które w sposób skoordynowany realizowały inwestycję w obszarach: projektowym, drogowym, gazowniczym, energetycznym, kolejowym i dotyczącym uzbrojenia samych stref gospodarczych:
►Polskiej Grupie Energetycznej – Dystrybucja SA - PGE Dystrybucja zbudowała linię wysokiego napięcia i światłowodową, jak również GPZ 110/15 kV, a PSG gazociąg o ciśnieniu średnim – podwyższonym oraz stacje redukcyjne.
►Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. – PSG realizowała gazociąg o ciśnieniu średnim – podwyższonym oraz stacje redukcyjne.
►Polskim Kolejom Państwowym – Polskim Liniom Kolejowym SA – PKP PLK wykonało fragment linii kolejowej nr 35 na odcinku Wielbark – Chorzele, włączając bocznicę kolejową w Chorzelach do ogólnopolskiej sieci kolejowej.
►Firmie TRAKCJA PRKiL SA
►Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjno – Budowlanych EXPORT-PRIBEX SP z oo z Warszawy
►Firmie Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Kacic
►Przedsiębiorstwu Robót Drogowo – Mostowych „OSTRADA” Sp. z oo z Ostrołęki
►Przedsiębiorstwo Robót Drogowo  - Inżynieryjnych w Mławie
►Pracowni Projektowej Wilech.


Przestrzeń dla przemysłu i usług


Przasnyska Strefa Gospodarcza w Sierakowie obejmuje powierzchnię 307 ha, podstrefa Chorzele to kolejne 120 ha. Teren uzbrojony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną – sieć energetyczną o mocy 14 megawatów, oświetlenie, sieć telekomunikacyjną, kanalizację sanitarną i deszczową, wodociągi, drogi wewnętrzne i dojazdowe, ciągi pieszo-rowerowe i przyłącze gazowe. W skład strefy wchodzi lotnisko biznesowo-turystyczne o powierzchni 107 ha, Specjalna Strefa Ekonomiczna – podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (55 ha) oraz ponad 100 działek o powierzchni od 30 arów do 8 ha przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność produkcyjną, usługową, handlową.


Strefy połączone infrastrukturą


Wszystkie obszary inwestycyjne powiatu przasnyskiego połączono pasem infrastrukturalnym wzdłuż drogi powiatowej Przasnysz–Brzeski Kołaki–Chorzele. Powstały – linia wysokiego napięcia 110 kV, gazociąg o ciśnieniu średnim podwyższonym, ścieżka rowerowa oraz światłowód, a także drogi wewnętrzne w strefie w Sierakowie.


Strefa już się rozwija i daje miejsca pracy


Działki w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej wykupiło już 32 przedsiębiorców. Dwanaście firm już działa, a kolejne 22 przygotowuje dokumentację i niezbędne do uruchomienia działalności i budowy zezwolenia. Przedsiębiorcy chcący skorzystać z unijnych dotacji na rozwój swoich firm oczekują również na uruchomienie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.  Obecnie funkcjonujące firmy generują około 195 miejsc pracy.


Zobacz fotorelację:Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.