Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO

Opublikowane przez SPRAWOZDANIE  PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO
PRZEDSTAWIONE NA SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO
29 LIPIEC  2013


Wakacyjne spotkanie Rady Powiatu Przasnyskiego było przewidywane i konieczne w ze względu na realizację ważnych przedsięwzięć powiatowych zarówno inwestycyjnych jak i logistycznych.


 


Takim przedsięwzięciem jest plan powołania powiatowej spółki Oświata sp. z o.o. dla realizacji zadań publicznych mieszczących się w zakresie kompetencji powiatu. Bezpośrednim bodźcem do rozpoczęcia procedur związanych z utworzeniem spółki jest negatywny wynik dwóch przetargów na operatora basenu w Chorzelach. W prawdzie ogłaszamy już trzeci przetarg, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że i teraz żadna firma nie złoży oferty. Chcielibyśmy, aby w następnym przetargu mogła wystartować nasza spółka samorządowa, gdyż nie możemy doprowadzić do braku zarządcy basenu po ukończeniu jego budowy. W dn. 22. bm. podpisaliśmy umowę  na dokończenie budowy i basen powinien być gotowy do końca roku. Mamy więc odpowiedni czas na rozwiązanie kwestii zarządzania bieżącego. Nasza spółka uczestniczyłaby w następnych przetargach na równych zasadach jak spółki prywatne. Wygra ta firma, która złoży najlepszą ofertę. Przetarg będzie miał zasięg ogólnoeuropejski.


Kończymy remont budynku hali warsztatów w CKP przy ul. Gdańskiej w Przasnyszu. Ze względu na zmiany kadrowe w WFOŚiGW i przedłużające się procedury przyznania pożyczki na termomodernizację Zarząd Powiatu proponuje zakończenie inwestycji za fundusze własne. Przetarg istotnie ograniczył koszty tego zadania i stać jest nas na jego sfinansowanie bez potrzeby zaciągania pożyczki.


Ogłaszane są duże przetargi na sprzedaż działek przemysłowych, usługowych i mieszkalnych. Informacje można znaleźć na naszej stronie BIP.


Przygotowaliśmy przetarg na budowę elektrowni solarnej w systemie PPP. W najbliższych dniach zostanie on ogłoszony. W trakcie przygotowania są postępowania zmierzające do ogłoszenia przetargów na wybór partnera do realizacji MCSZ w Przasnyszu i Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zdziwóju Nowym.


Przekazany został już plac budowy pod realizację we współpracy z PGE linii WN 110 kV Przasnysz – Chorzele. Budowa już się rozpoczęła. W ślad za linią zaczniemy realizację drogi i ścieżki rowerowej. Projekt zaczyna generować duże ożywienie w lokalnych firmach, gdyż do przerobienia jest ponad 60 mln zł.


Ministerstwo gospodarki przyznało naszemu powiatowi pieniądze z programu Innowacyjna Gospodarka na dalsze prace projektowo- koncepcyjne na strefie w Sierakowie i podstrefie w Chorzelach. Pieniądze te mają swoją dodatkową wagę, gdyż stanowią niepisaną promesę do sfinansowania przyszłych inwestycji gospodarczych o dużym potencjale innowacyjnym i kapitałowym.


Zarząd Województwa przyznał też nam wstępnie unijne środki finansowe na promocję stref. Późną jesienią i zimą wykorzystamy te pieniądze przede wszystkim na promocję telewizyjną, radiową i internetową.


Na dzisiejszej Sesji planowane były też uchwały o bezprzetargowej sprzedaży działek w Przasnyszu i Chorzelach pod budowę stacji redukcyjnych gazu. W tym zakresie realizowane są już projekty. Jednakże MSG rozpoczęła pewne procesy reorganizacyjne i musimy poczekać do ich zakończenia, gdyż mogą się one łączyć ze zmianą w statucie i nazwie spółki. Spółka rozstrzygnęła już przetarg na projektanta inwestycji gazowej.


Od 3 miesięcy nasz szpital funkcjonuje już w warunkach zrównoważenia miesięcznych dochodów i wydatków ze skromną nadwyżką. Zmiany organizacyjne przynoszą zakładane efekty finansowe. Niestety, będzie potrzeba ok. 1,5 roku, aby nadrobić straty spowodowane opóźnieniem decyzyjnym w końcu 2012 roku. Jest to zarówno dla nas, jak i dla załogi szpitala bolesna nauczka, że populizm kosztuje i zawsze łączy się z pogorszeniem sytuacji pracowników, którzy dali się zmanipulować fałszywym przyjaciołom. Dobrze, że udało nam się stosunkowo szybko porozumieć w kwestii oszczędności. Gdybyśmy trwali w sporze dłużej, to bardzo szybko doprowadzilibyśmy do wielomilionowego zadłużenia i konieczności szybkiej komercjalizacji szpitala. Przypominam, że proces ten łączy się z przejęciem przez powiat długów SPZZOZ, co na wiele lat zablokowałoby jakiekolwiek inwestycje i rozwój powiatu.


Szybkie uporanie się ze zrównoważeniem finansów szpitala zostało docenione przez instytucje oceniające i certyfikujące w służbie zdrowia. ZPZZOZ w Przasnyszu otrzymał nagrodę Europejskiego Centrum Jakości i Promocji w plebiscycie Lew Biznesu 2013, a także Ogólnopolski Certyfikat Rzetelni w Ochronie Zdrowia na okres 22.06.2013 – 21.06.2014. Natomiast dyrektor Jerzy Sadowski otrzymał Certyfikat Rzetelny Menedżer 2013.


Prawie wszystkie gminy powiatu przasnyskiego podjęły już uchwały o przystąpieniu do stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie. Nie mamy jeszcze uchwały gminy Czernice Borowe. Mamy natomiast obietnicę, że zostanie ona podjęta na najbliższej sesji Rady Gminy.


Starostwo w porozumieniu z gminami zamierza złożyć do samorządu województwa wniosek o przyznanie organizacji stolicy kulturalnej Mazowsza i dożynek wojewódzkich w roku 2014. Nasz wniosek musi się łączyć z deklaracją poniesienia istotnych kosztów. Wstępnie chcemy zadeklarować ok. 100 tys. zł. Dotychczas nie ubiegaliśmy się o takie przedsięwzięcia, jednakże obecnie nawet dodatkowe koszty mogą się opłacać w kontekście promocji Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.


Zarząd Powiatu zwrócił się do samorządu miasta Przasnysz z wnioskiem o zmianę przeznaczenia gruntów przy ul. Przemysłowej w Przasnyszu. Na miejscu dotychczasowych działek mieszkalno-usługowych chcemy dopuścić budowę wielorodzinnych bloków mieszkalnych. Zmiany w studium i planie zagospodarowania pozwolą rozwiązać nabrzmiały problem miasta Przasnysz w sprawie lokalizacji bloków.


Dodatkowo chcemy, na części naszych gruntów rolnych mogło być realizowane budownictwo jednorodzinne, handlowe i usługowe. Na osiedlu Ruda potrzebne są sklepy, przedszkola, usługi, gdyż mieszka tam coraz więcej Przasnyszan, którzy powinni mieć wygodny i bliski dostęp do tego typu infrastruktury społecznej. Na terenach przyrzecznych, gdzie są torfowe gleby proponujemy wydzielenie ogródków działkowych z dostępem do rzeki Węgierki i powiatowych lasów.


Zarząd Powiatu ponownie zwrócił się do samorządów miasta i gminy Przasnysz z propozycją uporządkowania spraw własnościowych budynku Starostwa oraz przyległych parkingów. Chcemy ponowić projekt rozbudowy budynku Starostwa o skrzydło wschodnie i przebudować okoliczne parkingi, poprawić dostępność, poprawić estetykę tej części miasta.


Propozycja budowy obwodnicy Przasnysza przedłożona przez samorząd powiatowy znalazła uznanie w samorządzie gminy Przasnysz, ale nie znalazła, póki co, uznania w samorządzie miasta Przasnysz. Ponieważ większość trasy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przebiega przez teren administracyjny miasta Przasnysz, nie możemy przystąpić do przygotowania projektu unijnego na sfinansowanie obwodnicy nie mając zgody samorządu miejskiego. Mamy nadzieję, że możliwy będzie powrót do tej inwestycji za kilka lat.


/-/ Zenon Szczepankowski
starosta przasnyski

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.