Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO W DNIU 31 MARCA 2015 ROKU

Opublikowane przez SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO  ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO ZŁOŻONE PODCZAS SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO W DNIU 31 MARCA 2015 ROKU

Rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy to nasz priorytet.
Zarząd Powiatu w okresie międzysesyjnym główną uwagę kierował na przygotowanie projektów na dokończenie uzbrojenia technicznego Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Grunty w Sierakowie potrzebują zaopatrzenia w gaz, rozbudowy wewnętrznych ciągów drogowo-infrastrukturalnych, w których zaprojektowane zostały drogi, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, światłowód, linie energetyczne.


W ubiegłym roku rozpoczęliśmy pracę nad dokumentacją techniczną. Obecnie trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Pieniądze na to zadanie przewidziane są w projekcie, na który przesunęliśmy, sławny już na całe województwo, kredyt 2,8 mln zł. Kredyt ten już jakiś czas wcześniej przestał mieć jakiekolwiek znaczenie dla realizacji Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w Przasnyszu. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać go do innego bardzo ważnego projektu infrastrukturalnego nakierowanego na rozwój stref gospodarczych i poprawę rynku pracy. Część środków w ramach tego zadania zostanie wydatkowane na dokończenie pasa drogowo-infrastrukturalnego Przasnysz-Chorzele. Za pozostałe fundusze zostanie rozpoczęte uzbrojenie podstrefy chorzelskiej. Tam musimy rozpocząć przede wszystkim budowę bocznicy kolejowej, która będzie służyć zarówno strefie w Chorzelach, jak i strefie w Sierakowie. Inwestorzy, z którymi prowadzimy rozmowy domagają się takiej infrastruktury. Jeśli jej nie zrobimy, przeniosą swoje plany inwestycyjne do innych krajów.


Rozwój to współpraca i ekonomia, a nie ksenofobia i podziały


Strefa przasnyska i chorzelska wzajemnie się uzupełniają i przez to polepszają naszą ofertę dla przedsiębiorców. Nie należy ich sobie przeciwstawiać i instrumentalnie wykorzystywać do rozniecania waśni pomiędzy mieszkańcami tego samego powiatu. Rada Powiatu musi się przeciwstawiać takim tendencjom, gdyż mogą prowadzić do ksenofobii zabójczej dla wewnątrzpowiatowych relacji międzyludzkich, a również groźnych dla istnienia powiatu. Ksenofobia jest szkodliwa też dla ekonomii. Współpraca wszystkich gmin powiatu przasnyskiego, w tym również Przasnysza i Chorzel jest korzystna dla wszystkich stron. Dotychczas większość mieszkańców naszego powiatu doskonale to rozumiało, dlatego wyszliśmy z głębokiej zapaści i peryferyjności na czoło niemal wszystkich rankingów w Polsce. Jesteśmy stawiani za wzór nowoczesnego i skutecznego zarządzania. W dzisiejszej dobie prawdziwi ekonomiści już wiedzą, że średniowieczny dogmat przekonujący, że drugiego człowieka należy zabić, bo oddycha tym samym powietrzem, jest zły. Obecnie taki pogląd reprezentują wyłącznie pseudoekonomiści. Tempo wzrostu dobrobytu na świecie zwiększyło się ponad 10 - krotnie od czasu kiedy światli ekonomiści doszli do wniosku, że drugiego człowieka należy traktować, w najchłodniejszym przypadku, jak kupca.


Człowiek jest źródłem bogactwa i zrównoważonego rozwoju – pozyskaliśmy dodatkowe 40 milionów na inwestycje


Drugi człowiek jest potencjalnym źródłem naszego bogactwa i dobrobytu, bo on może coś od nas kupić, możemy się coś od niego nauczyć, więc nie należy go zabijać. Wg nowoczesnej ekonomii, bogaty sąsiad wcale nie jest gorszy od biednego sąsiada, bo on może np. dać pracę, przysporzyć dochodów. Niemodne i nienowoczesne są już teraz modlitwy, aby sąsiadowi zdechła krowa, albo żeby coś nie wyszło w Chorzelach czy w Przasnyszu.


Dowodem na poprawność tej nowej szkoły ekonomii jest chociażby zwiększenie na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego budżetu inwestycyjnego powiatu przasnyskiego o ponad 40 mln zł. Źródłem naszego bogactwa są radni powiatowi, którzy pomimo obelg i posadzeń o brak patriotyzmu, pomimo pogardliwych spojrzeń sąsiadów, a nawet inaczej myślących kolegów samorządowców, postanowili uprawiać politykę uczciwą, politykę która wyklucza ksenofobię, a stawia na współpracę i zrównoważony rozwój.  Zrównoważony rozwój rozumiemy inaczej niż Rada Miejska w Przasnyszu, lecz tak, jak rozumie to cały świat: to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans  przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.


Nie ma nic wspólnego ze zrównoważonym rozwojem oczekiwanie niektórych środowisk, aby Powiat rozpoczął za kredyt budowę lodowiska bez realnego wsparcia Miasta, czy funduszy unijnych. Z tak rozpoczętej budowy przyszłe pokolenia nie miałyby korzyści, ale kredyt do spłacenia już tak.


Strefy gospodarcze, to szansa dla całego powiatu i przyszłych pokoleń


W zrównoważony rozwój wpisane jest optymalne gospodarowanie zasobami. Oznacza to np., że rozpoczętą budowę szpitala w Przasnyszu należało dokończyć, a nie rozpoczynać budowę szpitali w każdej gminie dla pokazania równości traktowania, a linię kolejową w Chorzelach i Parciakach należy reaktywować, pomimo że mieszkają tam starosta i przewodniczący rady powiatu, na dodatek ze swoimi żonami, o co ciągłe pretensje ma jeden z przasnyskich notabli. Ta linia kolejowa stworzy możliwość rozwoju obu stref gospodarczych, w Przasnyszu i w Chorzelach. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że wygeneruje też realną potrzebę tworzenia małych kącików gospodarczych w innych gminach, gdzie lokalizować się będą lokalni kooperanci wielkich przedsiębiorstw z dużych stref w Sierakowie i w Chorzelach.Taka perspektywa jest tym bardziej możliwa, że wraz z powstaniem stref gospodarczych dostępne stały się dla nas setki milionów zł zewnętrznych dotacji na budowę infrastruktury energetycznej, gazowej, sanitarnej, kolejowej, telekomunikacyjnej, drogowej i innej. Dzisiejsze powiększenie budżetu Powiatu o ponad 40 mln zł to tylko element tego wielkiego projektu, znakomitego projektu dla wszystkich gmin powiatu przasnyskiego. Gminy to wiedzą i nie dadzą się zbuntować. Na stanowisku Rady Miejskiej w Przasnyszu rady innych gmin z naszego powiatu nie zostawiają suchej nitki.


Polityka wykorzystania poza kredytowych środków finansowych, nie obciążających przyszłych pokoleń, mieści się również w filozofii zrównoważonego rozwoju, nawet wtedy, kiedy dotyczy basenu w Chorzelach. Basen nie jest obciążony kredytem, a większość środków finansowych na jego budowę pochodzi z UE i Ministerstwa Sportu.


Nauka, przemysł i usługi – nowy, wielki projekt powiatu i uczelni wyższych


W przyszłości zrównoważony rozwój powiatu chcemy wzmocnić innowacyjnością i kreowaniem współpracy pomiędzy światem nauki, przemysłu i usług. Temu ma służyć zgłoszony przez nas do Kontraktu Terytorialnego, wspólnie z trzema uczelniami, projekt „Terenowy Poligon Doświadczalno-Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim”. Dokument ten zaakceptowała Komisja Europejska. Projekt wymaga jednak pewnej korekty i uszczegółowienia. Dlatego w najbliższym czasie będziemy musieli przedstawić WR projekty wydzielenia nieruchomości powiatowych, które chcielibyśmy poświęcić na potrzeby wkładu własnego do tego projektu. Nieruchomości te musiałyby stać się własnością uczelni, bo program, z którego korzystamy nakierowany jest na uczelnie. Bierzemy pod uwagę część nieruchomości szkolnej na ul. Mazowieckiej w Przasnyszu. Dlatego nie rozebraliśmy budynków starych warsztatów szkolnych, które są już nam niepotrzebne (nie licząc scenografii filmowych), ze względu na przeniesienie CKP na ul. Gdańską. Budynki te stanowią pewną wartość dla potrzeb projektu. Bierzemy też pod uwagę nieruchomość lotniczą w Sierakowie. Jeśli wartość tych nieruchomości nie wystarczy dla zapewnienia wkładu własnego dla projektu, to rozważymy włączenie nieruchomości w Chorzelach, a nawet wkład pieniężny. Zwróciliśmy się do JZ o uwzględnienie służebności lub długoletniej dzierżawy nieruchomości jako formy zabezpieczenia wkładu własnego. Takie rozwiązanie uprościłoby nam prawną drogę przekazania nieruchomości pod potrzeby badań naukowych. Nie mamy jeszcze odpowiedzi. Rozważamy przekazanie nieruchomości i innych form zabezpieczenia wkładu własnego pod ten projekt spółce Oświata, która z upoważnienia Powiatu mogłaby wykonywać nasze zobowiązania, ale też organizować wykorzystanie powstałych zasobów przez naszych uczniów i mieszkańców. Spółka zostałaby przez to również wzmocniona, co zwiększyłoby jej bezwładność i przez to odporność na wahania koniunktury, co obecnie stało się powodem wypowiedzenia umowy spółce i ogłoszenia nowego przetargu na zarządzanie basenem w Chorzelach.


/-/Zenon Szczepankowski
starosta przasnyski


 

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.