Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

TRADYCYJNE, ROBOCZE SPOTKANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO Z BURMISTRZAMI I WÓJTAMI MIAST I GMIN Z POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

 

16 stycznia 2009 roku w gabinecie starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego odbyło się tradycyjne, robocze spotkanie władz powiatu z wszystkimi burmistrzami i wójtami miast i gmin z naszego terenu.Głównymi tematami jakie poruszono, omawiano i konsultowano na naradzie w Starostwie Powiatowym były m.in. bardzo ważne i mogące mieć decydujący wpływ na rozwój całego naszego powiatu i wszystkich jego miast, przedsięwzięcia: (więcej w rozwinięciu wiadomości)


 


 • „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych" - konsultacje dotyczące uszczegółowienia i formalnego zawarcia między samorządami Umowy partnerskiej dotyczącej inwestycji,


 • Włączenie gruntów położonych na terenie Gminy Przasnysz w obrębie wsi Sierakowo do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN - Uchwała w tej sprawie była rozpatrywana i podejmowana na sesji Rady Powiatu Przasnyskiego w dniu 19.01.2009 roku - jednogłośnie.
  Powiat ostro dynamizuje działania ukierunkowane na tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości na naszym terenie, przyciągania inwestorów, zachęcania do rozwoju już istniejących, a w konsekwencji powstawania nowych miejsc pracy.
  W pomoc przasnyskiemu samorządowi powiatowemu sprawie stworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej bardzo aktywnie włączył się Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, który ułatwił kontakt i nawiązanie współpracy z Zarządem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, którego resort przygotowuje stosowany wniosek na posiedzenie Rady Ministrów o stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej na tym terenie. Ponadto przedstawiciele ministerstwa, jak i Strefy Tarnobrzeskiej prowadzą rozmowy wraz z władzami powiatu w kwestii poszukiwania inwestorów strategicznych na teren, który uznawany jest jako jedna z najlepszych lokalizacji pod inwestycje na Mazowszu.
  Objęcie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN części gruntów w m. Sierakowo o Pow. 55,07 ha będzie logicznym następstwem dotychczas podejmowanych przez władze powiatu działań zmierzających do wykorzystania potencjału tego terenu do stymulacji wzrostu inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Utworzenie SSE wzmocni atrakcyjność inwestycyjną ww. terenu, ponieważ nadaje mu charakter wyodrębnionej administracyjnie części terytorium kraju, przeznaczonej wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca inwestujący w SSE może otrzymać pomoc regionalną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w wysokości 40% kosztów kwalifikujących (np. koszt nowej inwestycji — min. 100 tys. Euro, lub koszty pracy nowozatrudnionych pracowników — dwuletnie koszty brutto).
  Utworzenie strefy aktywności gospodarczej na terenie zakupionym przez powiat jest wspomagane przez władze Gminy Przasnysz, czego szczególnym przejawem jest uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz dla fragmentu miejscowości Sierakowo. Uchwalenie tego dokumentu otworzyło drogę do zgodnego z prawem i oczekiwanego przez społeczeństwo zagospodarowania tego terenu.
  Władze powiatu posiadają 15 listów intencyjnych od przedsiębiorców, którzy zadeklarowali chęć inwestowania na tym obszarze. Utworzenie SSE ułatwi im ten proces oraz znacznie obniży koszty inwestycji. Przełoży się to na większe możliwości rozwojowe firm oraz wzrost zatrudnienia.
  Włączenie części obszarów terenów inwestycyjnych w Sierakowie do SSE jest szczególnie uzasadnione w odniesieniu do zewnętrznych uwarunkowań ekonomicznych. Światowy kryzys gospodarczy, coraz bardziej odczuwalny także przez polskich przedsiębiorców, przekłada się na pogorszenie ratingów finansowych przedsiębiorstw i ograniczenie wydatków inwestycyjnych. W tej sytuacji, jedynie stworzenie konkurencyjnych warunków ekonomicznych inwestorom poprzez utworzenie SSE, pozwoli na przyciągnięcie do powiatu zewnętrznego kapitału oraz utworzenie nowych miejsc pracy, co w obliczu nie najlepszych prognoz gospodarczych dla Polski, powinno stać się priorytetem dla wszystkich lokalnych samorządów,


 • Przejęcie PKS S.A. w Przasnyszu i utworzenie przez samorządy spółki - Starosta Zenon Szczepankowski poinformował, że w ostatnich dniach konsultował sprawę z samorządami gminnymi powiatu makowskiego, które także pozytywnie odniosły się do tej koncepcji i wniosku złożonego przez powiat przasnyski w Ministerstwie Skarbu. Natomiast szefowie Gmin powiatu przasnyskiego potwierdzili wcześniejsze stanowisko o wspólnym z powiatem utworzeniu spółki celem przejęcia Przedsiębiorstwa. Do 21.01.2009 roku do Starostwa Powiatowego w Przasnyszu dotrze od starosty makowskiego Zbigniewa Deptuły stosowane porozumienie w tej sprawie samorządów powiatu makowskiego,


 • „Debata na temat współpracy samorządów wojewódzkiego, powiatowego i gminnych w kontekście ich harmo-nijnego i zrównoważonego rozwoju w ramach całego regionu mazowieckiego” – Starosta Zenon Szczepankowski poinformował o organizacji z inicjatywy samorządu powiatu przasnyskiego i wstępnie zaprosił burmistrzów i wójtów na debatę, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2009 roku o godzinie 16.00 w Hali Sportowej w Chorzelach z udziałem Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojciecha Dąbrowskiego – Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Włodzimierza Mazurka – Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o., Radosława Rybickiego – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Henrykę Mizerską – p.o. Zastępcy Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. Wdrażania RPO WM i Działania 3.4 ZPORR.

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.