Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

Wyjaśnienie dotyczące budowy Centrum Aktywizacji Biznesu

Opublikowane przez

W nawiązaniu do pojawiających się w lokalnej prasie pomówień związanych z budową Centrum Aktywizacji Biznesu oraz postumentu stanowiącego integralną część projektu, w których to Zarząd Powiatu Przasnyskiego został niemalże oskarżony o defraudację środków finansowych, a jego pracownicy o brak podstawowej wiedzy historycznej, niniejszym składamy następujące wyjaśnienie, które w sposób chronologiczny oraz zgodny z prawdą zobrazuje proces budowy Centrum Aktywizacji Biznesu.Powiat Przasnyski 28 października 2017 roku podpisał umowę z Województwem Mazowieckim, w ramach której rozpoczął realizację inwestycji Centrum Aktywizacji Biznesu - Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych. W ramach niniejszej umowy pozyskano środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przy założeniu, że całkowity koszt zadania wyniesie 7 699 999,38 zł, co przy podziale na poszczególne działania przedstawiało się następująco:
- konkurs architektoniczny 24 273,50 zł,
- dokumentacja techniczna 17 5000,00 zł,
- przygotowanie przetargu 24 600,00 zł,
- inwestor zastępczy 86 188,56 zł
- nadzór inwestorski 144 040,38 zł,
- nadzór autorski 3 690,00 zł
- audyt energetyczny 1 999,98 zł,
- promocja projektu 24 600,00 zł,
- studium wykonalności 15 000,00 zł
- rezerwa na roboty nieprzewidziane 523 783,20 zł,
- roboty termomodernizacyjne 67 650,00 zł,
budowa budynku wraz z wyposażeniem 6 609 173,76 zł.

Na realizację inwestycji została złożona tylko jedna oferta firmy REMBUD z wyceną o wartości 8 947 574,80 zł brutto, która znacznie przewyższała kwotę określoną we wniosku o dofinansowanie, czyli 6 609 173,76 zł, oraz kwotę zagwarantowaną w budżecie na wyłonienie wykonawcy robót. Różnica pomiędzy tymi wartościami to koszty niekwalifikowane, które musiałyby zostać pokryte ze środków własnych powiatu.

Rada Powiatu Przasnyskiego uchwałą z dnia 22 czerwca 2018 roku, czyli w czasie sprawowania urzędu starosty przez Zenona Szczepankowskiego, zwiększyła wydatki na zadanie Centrum Aktywizacji Biznesu o kwotę 3 000 000,00 zł. W związku z tym oferta firmy REMBUD została przyjęta, ale fakt, że pozostałą kwotę trzeba dołożyć z własnych środków, nie stanowił problemu dla ówczesnej władzy. Łączne nakłady inwestycyjne w budżecie powiatu na owe zadanie zwiększyły się do 10 699 999,38 zł pomimo tego, aż tak wysoka kwota nie była potrzebna do zrealizowania inwestycji. Nie ma merytorycznego uzasadnienia dla tego typu decyzji, chyba, że planowano dodatkowe prace budowlane, które zwiększyłyby wydatki niekwalifikowane.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie oraz podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia na znacznie wyższą kwotę, niż zakładano we wniosku o dofinansowanie – co automatycznie wygenerowało koszty niekwalifikowane, ponieważ Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych nie może zwiększyć kwoty wydatków kwalifikowanych, o czym poprzednie władze powiatu doskonale wiedziały - wystąpiono z wnioskiem do MJWPU o uaktualnienie umowy, a ściślej: o wprowadzenie do umowy wydatków niekwalifikowanych.

Należy nadmienić, iż poprzedni zarząd powiatu zawarł umowę z inwestorem zastępczym na kwotę ponad 123 tys. zł (był to kolejny wydatek generujący koszty niekwalifikowane), zgodnie z którą ów inwestor miał całkowicie nadzorować zadanie, a mimo to projektem zajmowali się dodatkowo pracownicy starostwa.

W trakcie realizacji inwestycji, obecny zarząd powiatu podpisał z wykonawcą robót dwie umowy, w ramach których dokonano połączenia dachu „starego” budynku z „nową częścią” oraz dokonano termomodernizacji stropu istniejącego budynku starostwa, jak również dokonano połączenia obu obiektów budowlanych. Prace te nie były objęte podstawową umową.

W ślad za podpisanym aneksem w sierpniu 2019 roku, dokonano korekty budżetu powiatu przasnyskiego, w którym łączne nakłady finansowe na Centrum Aktywizacji Biznesu zostały ustalone na kwotę 9 800 050,28 zł, a nie - jak wcześniej zaplanował poprzedni zarząd powiatu - na prawie 11 mln zł. Przy zrealizowaniu zamierzenia poprzedniej władzy koszty niekwalifikowane tej inwestycji opiewałyby na kwotę ok. 4 mln zł.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, cała pozyskana kwota w wysokości 7 314 999,41 zł zostanie wykorzystana.

 

Na tablicy na psotumencie Bronisława Matuszewskiego znajduje się napis:
„BRONISŁAW MATUSZEWSKI
BURMISTRZ PRZASNYSZA
Podźwignął miasto z wojennych ruin w latach 1918-1925”


Użyty przedział czasowy wyraźnie odnosi się do lat odbudowy miasta przez Bronisława Matuszewskiego, a odczytywanie tej daty jako rzekomego czasu sprawowania urzędu burmistrza jest błędem logicznym osoby interpretującej. W tych bowiem latach burmistrz Bronisław Matuszewski pełnił różne funkcje m.in. sekretarza miasta, wiceburmistrza i burmistrza.

przewiń do góry
profil facebook informacje dla przedsiębiorców
Data: 2020-03-29
Imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.