Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

XXI SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XXI Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 28 sierpnia 2012 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości.


 


 


Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu.
4. Rozstrzygnięcie etapu II Mazowieckiego Konkursu z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla sołtysów i rolników oraz wręczenie nagród laureatom konkursu.
5. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
6.1  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2020,
6.2  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2012,
6.3  wyrażenia zgody na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
6.4  stanowiska Rady Powiatu Przasnyskiego dotyczącego niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w roku 2013,
6.5  przystąpienia do realizacji projektu pt. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli powiatu przasnyskiego” dotyczącego Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa,
6.6  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu Pana Jerzego Sadowskiego,
6.7 zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008-2020”.
6.7  uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Przasnyskim na lata 2012-2014,
6.8  określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
6.9  stanowiska Rady Powiatu Przasnyskiego dotyczącego likwidacji „Punktu Krwiodawstwa w Przasnyszu”.
7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku.
8. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za I półrocze 2012r.
9. Interpelacje i zapytania.
10.Wnioski i oświadczenia.
11. Zakończenie sesji.


Marek Walędziak
Przewodniczący Rady Powiatu

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.