Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X

herb Powiatu Przasnyskiego
nagłówek graficzny strony Internetowej
06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, tel./fax 29 752 22 70, pon.,śr.,czw.,pt. godz.: 8:00-16:00, wt.: 7:00-16:00 starostwo@powiat-przasnysz.pl

XXIII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Opublikowane przez

Porządek XXIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 27 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości.


 


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2022,
5.2 wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016,
5.3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok przedłożonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
5.4 udzielenia dotacji w 2016r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego,
5.5 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/90/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 października 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krasne na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. Kopernika w miejscowości Krasne” oraz uchwały Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Przasnyskiego Nr XIV/90/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Krasne na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. Kopernika w miejscowości Krasne”.
5.6 rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Przasnyskiego,
5.7 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Przasnyskim na lata 2015-2017,
5.8 uchwalania powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pod nazwą: „BEZPIECZNY POWIAT PRZASNYSKI” na lata 2016-2020,
5.9 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Przasnyskiego,
5.10 wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu,
5.11 wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego wchodzącego w skład komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Pediatrycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
5.12 wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego wchodzącego w skład komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
5.13 wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego wchodzącego w skład komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
5.14 odwołania dotychczasowego i powołania nowego członka do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
5.15 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego,
5.16 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,
5.17 udzielania Zarządowi Powiatu Przasnyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015r.
6. Przyjęcie „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu przasnyskiego za 2015 rok”.
7. Przyjęcie „Analizy sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu przasnyskiego za rok 2015”.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Zakończenie sesji.


Marek Walędziak
Przewodniczący Rady Powiatu

przewiń do góry

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.