OSTATNIE AKTUALNOŚCIUroczyste włączenie OSP Bogate oraz OSP Węgra do KSRG z udziałem Starosty Krzysztofa Bieńkowskiego

W poniedziałek, 6 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie odbył się uroczysty apel z udziałem: Wiceministra MSWiA Macieja Wąsika, Komendanta Głównego gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka oraz Starosty Powiatu Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego. W czasie jego trwania dwie jednostki OSP z naszego terenu otrzymały decyzje o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

WSPÓŁPRACUJEMY


Logotypy UE, RP i Funduszy Europejskich